Spółdzielnia mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu
Projekty unijne

Kontakt


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "Stoczniowiec"
ul. Kręta 22
50-233 Wrocław
Adres e-mail: spoldzielnia@stoczniowiec.pl


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

Skład Zarządu:


Telefony kontaktowe:

Godziny otwarcia biura Spółdzielni:

Czynsze  należy wpłacać na konta indywidualne podane w książeczkach
opłat lub na poniżej podane konto:

Konta bankowe PKO III O/ Wrocław

NIP 896-00-07-287 
REGON 001162360

Awarie i usterki prosimy zgłaszać telefonicznie do działu eksploatacji

pod numery:

W razie awarii zaistniałych  po godzinach pracy Spółdzielni (lub dniach wolnych od pracy) prosimy wzywać Pogotowie Instalacyjne, Elektryczne, Wodno - Kanalizacyjne i Gazowe korzystając z poniżej podanych numerów miejskich.

Telefony miejskie:

Siedziba Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec"
ul. Kręta 22
50-233 Wrocław

Dane kontaktowe:

tel.: (071) 329 12 13
e-mail: spoldzielnia@stoczniowiec.pl