Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  AKTUALNOŚCI

Przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i wymianę okien

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC" we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a m wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we. Wrocławiu od strony elewacji frontowych.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji tel. 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 7.30 do 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 14.07.2016 do godz. 16.30.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

23.06.2016