Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  O NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec" we Wrocławiu powstała w roku 1984.
Została wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem S 577.

Do 1997 r. działała jako Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec".

W 2002 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000132622.

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni znajdują się we Wrocławiu, Malczycach i Środzie Śląskiej. Są to budynki wielorodzinne.

Poczynając od 1989 roku oddajemy do eksploatacji nowe lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. Spółdzielnia zarządza nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej 65.694,12 m2, w tym:

 • 1.077 mieszkań - o łącznej powierzchni użytkowej 55.276,97 m2

 • 44 lokali użytkowych - o łącznej powierzchni użytkowej 3.459,99 m2

 • 106 garażami jednostanowiskowymi,

 • 4 garażami dwustanowiskowymi,

 • 2 garażami wielostanowiskowymi.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec" prowadzi działalność eksploatacyjno - remontową oraz inwestycyjno - budowlaną.

Działalność eksploatacyjno - remontowa

W swojej działalności eksploatacyjno - remontowej Spółdzielnia podejmuje działania w celu podniesienia wartości technicznej i estetycznej budynków oraz działania w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji, a wśród nich kosztów ciepła, które są największym składnikiem opłat eksploatacyjnych. Realizując powyższe cele w latach 2006 - 2008 Spółdzielnia wykonała termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych, przez co podniesiono wartość techniczno - estetyczną budynków i obniżono w nich koszty gospodarki cieplnej budynków o ponad 40%.

Koszty tych przedsięwzięć były realizowane w części ze środków z budżetu Państwa, a w części z preferencyjnego kredytu.

W latach 2006 - 2008 Spółdzielnia uzyskała na powyższe cele z budżetu Państwa bezzwrotną premię termomodernizacyjną w kwocie 496.000 złotych.

Działalność inwestycyjno - budowlana

Prowadząc działalność inwestycyjno - budowlaną Spółdzielnia dba o dobre zabezpieczenie budynków przed stratami ciepła, ich funkcjonalność, estetykę i coraz większy komfort dla mieszkańców.
Jednym z przykładów na powyższe jest wyróżnienie dla naszego budynku przy ul. Jedności Narodowej 66 w konkursie Klubu Budowniczych Wrocławia na najładniejszy budynek roku 2001.

Nasze zasoby

 ul. Barlickiego 31 Wrocław, 1989 r. ul. Barlickiego 35 Wrocław, 1990 r. ul. Łąkowa 2 Malczyce, 1992 r.
 ul. Łąkowa 2 Malczyce, 1992 r. ul. Łąkowa 4 Malczyce, 1992 r. ul. Łąkowa 4 Malczyce, 1992 r.
 ul. Kręta 22 Wrocław, 1992 r. ul. Kręta 22a Wrocław, 1992 r. ul. Łąkowa 5 Malczyce, 1994 r.
 ul. Łąkowa 5 Malczyce, 1994 r. ul. Klonowa 2 Malczyce, 1995 r. ul. Klonowa 2 Malczyce, 1995 r.
 ul. Długa 68a ul. Poznańska 37 Wrocław, 1996 r. ul. Długa 66, 66a, 68 Wrocław, 1997 r. ul. Poznańska 31-35 Wrocław, 1998 r.
 ul. K. Miarki 4 Wrocław, 1998 r. ul. Daszyńskiego 25-29 Wrocław, 1999 r. ul. Daszyńskiego 25-29 Wrocław, 1999 r.
 ul. Jedności Narodowej 66 Wrocław, 2001 r. ul. Białoskórnicza 27 Środa Śląska, 2001 r. ul. Maślicka 2 Wrocław, 2003 r.
 ul. Maślicka 2 Wrocław, 2003 r. ul. Królewiecka 5 Wrocław, 2005 r. ul. Białoskórnicza 25 Środa Śląska, 2007 r.
 ul. Główna 86-94, 96-102 Wrocław, 2009 r. i 2011 r.