Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  O NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec" we Wrocławiu powstała w roku 1984.
Została wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem S 577.

Do 1997 r. działała jako Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec".

W 2002 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000132622.

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni znajdują się we Wrocławiu, Malczycach i Środzie Śląskiej. Są to budynki wielorodzinne.

Poczynając od 1989 roku oddajemy do eksploatacji nowe lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Spółdzielnia zarządza nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej 70.414,94 m2, w tym:

 • 1172 mieszkania - o łącznej powierzchni użytkowej 59.798,79 m2

 • 45 lokali użytkowych - o łącznej powierzchni użytkowej 3.489,19 m2

 • 150 garaży w tym 2 wielostanowiskowe o 263 miejscach postojowych zajmujących łączną powierzchnię 7.126,96 m2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec" prowadzi działalność eksploatacyjno - remontową oraz inwestycyjno - budowlaną.

Działalność eksploatacyjno - remontowa

W swojej działalności eksploatacyjno - remontowej Spółdzielnia podejmuje działania w celu podniesienia wartości technicznej i estetycznej budynków oraz działania w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji, a wśród nich kosztów ciepła, które są największym składnikiem opłat eksploatacyjnych. Realizując powyższe cele w latach 2006 - 2008 Spółdzielnia wykonała termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych, przez co podniesiono wartość techniczno - estetyczną budynków i obniżono w nich koszty gospodarki cieplnej budynków o ponad 40%.

Koszty tych przedsięwzięć były realizowane w części ze środków z budżetu Państwa, a w części z preferencyjnego kredytu.

W latach 2006 - 2008 Spółdzielnia uzyskała na powyższe cele z budżetu Państwa bezzwrotną premię termomodernizacyjną w kwocie 496.000 złotych.

Na nieruchomości przy ul. Długiej /Poznańskiej w ramach umowy z 2018r. o dofinansowanie ze środków publicznych, w ramach zmniejszenia emisyjności gospodarki realizowana jest termomodernizacja budynku. W ramach przewidzianych do wykonania prac zostały zakończone prace związane z dociepleniem ścian budynku i stropu nad brama przejazdową, wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych, drzwi wejściowych do klatek schodowych, wymianą wind oraz wymianą źródeł światła na klatkach na oświetlenie LED sterowane czujkami ruchu. Do wykonania pozostało realizacja modernizacji instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Całość dotacji związanej z tym programem wynosi 1 824 952,62 zł , w tym pomoc zwrotna podlegająca spłacie 1 338 296,59 zł i pomoc nie podlegająca spłacie 486 654,03 zł.

Działalność inwestycyjno - budowlana

Prowadząc działalność inwestycyjno - budowlaną Spółdzielnia dba o dobre zabezpieczenie budynków przed stratami ciepła, ich funkcjonalność, estetykę i coraz większy komfort dla mieszkańców.
Jednym z przykładów na powyższe jest wyróżnienie dla naszego budynku przy ul. Jedności Narodowej 66 w konkursie Klubu Budowniczych Wrocławia na najładniejszy budynek roku 2001.

Nasze zasoby

 ul. Barlickiego 31 Wrocław, 1989 r. ul. Barlickiego 35 Wrocław, 1990 r. ul. Łąkowa 2 Malczyce, 1992 r.
 ul. Łąkowa 2 Malczyce, 1992 r. ul. Łąkowa 4 Malczyce, 1992 r. ul. Łąkowa 4 Malczyce, 1992 r.
 ul. Kręta 22 Wrocław, 1992 r. ul. Kręta 22a Wrocław, 1992 r. ul. Łąkowa 5 Malczyce, 1994 r.
 ul. Łąkowa 5 Malczyce, 1994 r. ul. Klonowa 2 Malczyce, 1995 r. ul. Klonowa 2 Malczyce, 1995 r.
 ul. Długa 68a ul. Poznańska 37 Wrocław, 1996 r. ul. Długa 66, 66a, 68 Wrocław, 1997 r. ul. Poznańska 31-35 Wrocław, 1998 r.
 ul. K. Miarki 4 Wrocław, 1998 r. ul. Daszyńskiego 25-29 Wrocław, 1999 r. ul. Daszyńskiego 25-29 Wrocław, 1999 r.
 ul. Jedności Narodowej 66 Wrocław, 2001 r. ul. Białoskórnicza 27 Środa Śląska, 2001 r. ul. Maślicka 2 Wrocław, 2003 r.
 ul. Maślicka 2 Wrocław, 2003 r. ul. Królewiecka 5 Wrocław, 2005 r. ul. Białoskórnicza 25 Środa Śląska, 2007 r.
 ul. Główna 86-94, 96-102 Wrocław, 2009 r. i 2011 r.