Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  PRZETARGI UNIJNE

Zapytanie ofertowe na wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35 we Wrocławiu z zastosowaniem nowych napędów wind elektrycznych energooszczędnych zapewniających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

czytaj dalej » 30.04.2020

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku mieszkalnego

Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu zgodnie z wnioskiem nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pod nazwą: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu".

czytaj dalej » 01.03.2018

Dofinansowanie na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec informuje, iż ubiegała się o przyznanie dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskała dofinansowanie ze środków Unijnych na realizacje projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" we Wrocławiu."

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach „

Poddziałanie 1.3.2
„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”

czytaj dalej » 01.02.2018

Przetarg na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we Wrocławiu

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji Tel – 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 730 do 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 24.04.2017 do godz. 1500

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

29.03.2017

Przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i wymianę okien

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC" we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a m wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we. Wrocławiu od strony elewacji frontowych.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji tel. 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 7.30 do 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 14.07.2016 do godz. 16.30.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

23.06.2016