Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  PRZETARGI UNIJNE

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Spółdzielnia mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni mieszkaniowej „Stoczniowiec”  we Wrocławiu.

czytaj dalej » 18.11.2022

Protokł z posiedzenia komisji przetargowej

Protokł z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący wykonania audytu ex-post dla budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i Poznańskiej 31, 33, 35, 37 w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników projektu: Termomodernizacja budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu” nr POIS.01.03.02-00-0012/16.

Treść protokołu

02.11.2022

Wykonanie audytu ex-post dla budynku mieszkalnego we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie audytu ex-post dla budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i Poznańskiej 31, 33, 35, 37 w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników projektu: Termomodernizacja budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu” nr POIS.01.03.02-00-0012/16.

czytaj dalej » 21.10.2022

Zapytanie ofertowe na budowę instalacji fotowoltaicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a , ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu.

czytaj dalej » 30.12.2021

Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych z zastosowaniem systemu zarządzania energią w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu.

czytaj dalej » 27.10.2021

Modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych i przed wejściami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia na klatkach schodowych i przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a , ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu z zastosowaniem źródeł światła LED.

czytaj dalej » 25.05.2021

Zapytanie ofertowe na wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35 we Wrocławiu z zastosowaniem nowych napędów wind elektrycznych energooszczędnych zapewniających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

czytaj dalej » 30.04.2020

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku mieszkalnego

Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu zgodnie z wnioskiem nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pod nazwą: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu".

czytaj dalej » 01.03.2018

Dofinansowanie na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec informuje, iż ubiegała się o przyznanie dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskała dofinansowanie ze środków Unijnych na realizacje projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" we Wrocławiu."

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach „

Poddziałanie 1.3.2
„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”

czytaj dalej » 01.02.2018