Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  PRZETARGI UNIJNE

Zapytanie ofertowe na budowę instalacji fotowoltaicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a , ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu.

czytaj dalej » 30.12.2021

Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych z zastosowaniem systemu zarządzania energią w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu.

czytaj dalej » 27.10.2021

Modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych i przed wejściami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia na klatkach schodowych i przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a , ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu z zastosowaniem źródeł światła LED.

czytaj dalej » 25.05.2021

Zapytanie ofertowe na wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35 we Wrocławiu z zastosowaniem nowych napędów wind elektrycznych energooszczędnych zapewniających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

czytaj dalej » 30.04.2020

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku mieszkalnego

Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu zgodnie z wnioskiem nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pod nazwą: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu".

czytaj dalej » 01.03.2018

Dofinansowanie na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec informuje, iż ubiegała się o przyznanie dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskała dofinansowanie ze środków Unijnych na realizacje projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" we Wrocławiu."

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach „

Poddziałanie 1.3.2
„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”

czytaj dalej » 01.02.2018

Przetarg na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we Wrocławiu

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji Tel – 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 730 do 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 24.04.2017 do godz. 1500

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

29.03.2017

Przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i wymianę okien

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC" we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a m wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we. Wrocławiu od strony elewacji frontowych.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji tel. 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 7.30 do 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 14.07.2016 do godz. 16.30.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

23.06.2016