Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Wykonanie audytu ex-post dla budynku mieszkalnego we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”

we Wrocławiu, ul. Kręta 22

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na wykonanie audytu ex-post dla budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i Poznańskiej 31, 33, 35, 37 w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników projektu: Termomodernizacja budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu” nr POIS.01.03.02-00-0012/16 w ramach poddziałania 1.3.2 „Zmniejszenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: "spoldzielnia@stoczniowiec.pl encode="javascript Termin składania ofert upływa 28.10.2022r. o godz. 13:00.

Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni. www.stoczniowiec.pl, (zakładka przetargi-przetargi unijne). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni ( pokój INWESTYCJE).

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Klimaszewski e-mail:

Pytania do przetargu prosimy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Załączniki:

 

21.10.2022 « powrót