Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  RADA NADZORCZA

  1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Halina Kisielewska

  2. Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Mieczysław Bodanka

  3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Monika Karkut

  4. Członek Rady Nadzorczej - Marian Przewłocki

  5. Członek Rady Nadzorczej - Piotr Środa