Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  RADA NADZORCZA

Piotr Kopeć Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Kisielewska Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Roman Karkut Sekretarz Rady Nadzorczej

Mieczysław Bodanka Członek Rady Nadzorczej

Marian Przewłocki Członek Rady Nadzorczej