Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  PRZETARGI

Przetarg ofertowy na dostawę i wymianę wodomierzy

Spółdzielnia mieszkaniowa „Stoczniowiec” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22, tel. 71 329 12 13 ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej wraz z modułami radiowymi oraz ciepłomierzy z odczytem radiowym ...

czytaj dalej » 07.08.2020

Przetarg na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22 tel. 71/329-12-13 ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku przy ul. Maślickiej 2E we Wrocławiu.

czytaj dalej » 02.03.2020

Przetarg na dostawę i wymianę drzwi wejściowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STOCZNIOWIEC” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22, tel. 71 329 12 13  OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

DOSTAWĘ I WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH do budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 31.

Szczegółowe informacje określone są w specyfikacji, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 3 stycznia 2019 r. w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH Barlickiego 31.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

03.12.2019

Przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” ogłasza przetarg ofertowy na:

1. Dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej wraz z modułami radiowymi oraz ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym spółdzielni mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy ul. Białoskórniczej 23, 25 w Środzie Śląskiej.

2. Dostawę i wymianę wodomierzy zimnej wody z odczytem radiowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głównej 80-84 we Wrocławiu.

czytaj dalej » 05.09.2019

Przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec" we Wrocławiu OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II/2018 -DI na:

Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Wełnianej 70.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji, tel. 71 329 18 12, 71 329 12 13

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 25.04.2018 do godz. 12.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert , jak również do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

25.03.2018