Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Przetarg ofertowy na dostawę i wymianę wodomierzy

Spółdzielnia mieszkaniowa „Stoczniowiec” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22, tel. 71 329 12 13 ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej wraz z modułami radiowymi oraz ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej „Stoczniowiec” we wrocławiu przy ul.

  • Jedności Narodowej 66;
  • Karola Miarki 4;
  • Ignacego Daszyńskiego 25, 27, 29;
  • Maślickiej 2-2f.

Szczegółowe informacje określone są w specyfikacji, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.08.2020 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem WYMIANA WODOMIERZY.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

07.08.2020 « powrót