Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Przetarg ofertowy na dostawę i wymianę wodomierzy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STOCZNIOWIEC” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22, tel. 71 329 12 13 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA :

1. DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WRAZ Z MODUŁAMI RADIOWYMI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STOCZNIOWIEC” WE WROCŁAWIU PRZY UL.

- Długiej 66, 66a, 68, 68a, Poznańskiej 31, 33, 35, 37

- Krętej 22-22a

- Barlickiego 31

- Barlickiego 35

W MALCZYCACH PRZY UL.

- Łąkowej 2a, 2b, 2c, Łąkowej 4a, 4b, 4c

- Łąkowej 5a, 5b. 5c, Klonowej 2a, 2b, 2c, 2d.

 

Szczegółowe informacje określone są w specyfikacji, którą można odebrać
w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 7 maja do godziny 1500
w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem WYMIANA WODOMIERZY.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

26.03.2021 « powrót