Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STOCZNIOWIEC” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22, tel. 71 329 12 13

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA :

1. DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WRAZ
Z MODUŁAMI RADIOWYMI ORAZ CIEPŁOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STOCZNIOWIEC” PRZY UL. BIAŁOSKÓRNICZEJ 23, 25
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ.

2. DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY ZIMNEJ WODY Z ODCZYTEM RADIOWYM W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.GŁÓWNEJ 80-84 WE WROCŁAWIU.

Szczegółowe informacje określone są w specyfikacji, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18 września 2019 r. do godz. 1300 w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem WYMIANA WODOMIERZY

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

05.09.2019 « powrót