Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”

we Wrocławiu, ul. Kręta 22

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

wymianę 4 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35 we Wrocławiu z zastosowaniem nowych napędów wind elektrycznych energooszczędnych zapewniających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu”

Oś Priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie :1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynku. Poddziałanie: 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu upływa 21.05.2020r. o godz. 11:00.

Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni www.stoczniowiec.pl, (zakładka przetargi-przetargi unijne).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni ( pokój INWESTYCJE).

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Klimaszewski e-mail:

Pytania do przetargu prosimy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Załączniki:

 

30.04.2020 « powrót