Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na budowę instalacji fotowoltaicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a , ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu.

Zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu”

Oś Priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie :1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynku. Poddziałanie: 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy

ul. Krętej 22 we Wrocławiu upływa 24.01.2022 r. o godz. 11:00.

Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni.

www.stoczniowiec.pl, (zakładka przetargi-przetargi unijne).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Klimaszewski e-mail:

Pytania do przetargu prosimy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Załączniki:

 

30.12.2021 « powrót