Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

modernizację instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych z zastosowaniem systemu zarządzania energią w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu.

Zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu”

Oś Priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie :1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynku. Poddziałanie: 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu upływa 23.12.2021r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Klimaszewski e-mail:

Pytania do przetargu prosimy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Załączniki:

 

27.10.2021 « powrót