Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

[Zakończone] Zapytanie ofertowe na modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22

ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

modernizację instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych z zastosowaniem systemu zarządzania energią w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a, ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu.

Zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu”

Oś Priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie :1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynku. Poddziałanie: 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu upływa 08.10.2021r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Klimaszewski e-mail:

Pytania do przetargu prosimy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Załączniki:

 

17.09.2021 « powrót