Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych i przed wejściami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia na klatkach schodowych i przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a , ul. Poznańskiej 37,35, 33, 31 we Wrocławiu z zastosowaniem źródeł światła LED.

Zadanie realizowane w ramach projektu nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu” Oś Priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie :1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynku. Poddziałanie: 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Termin składania ofert w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu upływa 1.07.2021r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni.

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Klimaszewski e-mail: .

Pytania do przetargu prosimy przesyłać jedynie drogą e-mailową.

Załączniki:

 

25.05.2021 « powrót