Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Dofinansowanie na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec informuje, iż ubiegała się o przyznanie dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskała dofinansowanie ze środków Unijnych na realizacje projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" we Wrocławiu."

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach „

Poddziałanie 1.3.2
„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26.01.2018 r..

Celem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” zlokalizowanego przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu, polegającą na dociepleniu stropu, ociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. z zastosowaniem systemu zarządzania energią, wymianie oświetlenia na energooszczędne, wymiana napędów wind osobowych na klatkach schodowych, montaż instalacji fotovoltaicznej .

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych, przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

Wskaźniki, jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu (modernizacja 1 budynku o powierzchni 10238 m2) to: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE 0,01 MW. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych 816,30 MgCO2/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej 10385,54 GJ/rok i pierwotnej 8724,91 GJ/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 10196,24 GJ/rok i elektrycznej 52,58 MWh/rok.

Okres realizacji projektu: lata 2017 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 987 221,31 zł.

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 824 952,62 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko opracowała mechanizm umożliwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

01.02.2018 « powrót