Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  AKTUALNOŚCI

Przetarg na dostawę i wymianę drzwi wejściowych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STOCZNIOWIEC” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22, tel. 71 329 12 13  OGŁASZA PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA :

DOSTAWĘ I WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH do budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Barlickiego 31.

Szczegółowe informacje określone są w specyfikacji, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 3 stycznia 2019 r. w sekretariacie Spółdzielni z dopiskiem WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH Barlickiego 31.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

03.12.2019

Przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” ogłasza przetarg ofertowy na:

1. Dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej wraz z modułami radiowymi oraz ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym spółdzielni mieszkaniowej „Stoczniowiec” przy ul. Białoskórniczej 23, 25 w Środzie Śląskiej.

2. Dostawę i wymianę wodomierzy zimnej wody z odczytem radiowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Głównej 80-84 we Wrocławiu.

czytaj dalej » 05.09.2019

FORTUM 10.05.2019 r. piątek :

Szanowni Państwo, z powodu awaryjnego  wyłączenia węzła cieplnego przy ul. Karola Miarki 4 we Wrocławiu nastapi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody.  Przewidywane przywrócenie ok. godz. 23:45. 10.05.2019