Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  AKTUALNOŚCI

Materiały poremontowe

SM Stoczniowiec przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego, właściciel wykonujący remont mieszkania zobowiązany jest do usunięcia gruzu i innych materiałów powstałych przy remoncie na własny koszt i we własnym zakresie oraz do pozostawienia po sobie (codziennie!) porządku na klatce schodowej, w windzie i przed budynkiem.

czytaj dalej » 05.12.2018

Przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec" we Wrocławiu OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II/2018 -DI na:

Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Wełnianej 70.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji, tel. 71 329 18 12, 71 329 12 13

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 25.04.2018 do godz. 12.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert , jak również do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

25.03.2018

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku mieszkalnego

Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu zgodnie z wnioskiem nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pod nazwą: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu".

czytaj dalej » 01.03.2018

Dofinansowanie na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec informuje, iż ubiegała się o przyznanie dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskała dofinansowanie ze środków Unijnych na realizacje projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" we Wrocławiu."

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach „

Poddziałanie 1.3.2
„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”

czytaj dalej » 01.02.2018