Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  AKTUALNOŚCI

Przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec" we Wrocławiu OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II/2018 -DI na:

Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Wełnianej 70.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji, tel. 71 329 18 12, 71 329 12 13

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 25.04.2018 do godz. 12.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert , jak również do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

25.03.2018

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku mieszkalnego

Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu zgodnie z wnioskiem nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pod nazwą: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu".

czytaj dalej » 01.03.2018

Dofinansowanie na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec informuje, iż ubiegała się o przyznanie dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskała dofinansowanie ze środków Unijnych na realizacje projektu pn.:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" we Wrocławiu."

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach „

Poddziałanie 1.3.2
„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”

czytaj dalej » 01.02.2018

Przetarg na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we Wrocławiu

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji Tel – 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 730 do 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 24.04.2017 do godz. 1500

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

29.03.2017