Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

  PRZETARGI UNIJNE

Przetarg na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC” we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we Wrocławiu

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji Tel – 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 730 do 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 24.04.2017 do godz. 1500

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

29.03.2017

Przetarg na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i wymianę okien

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STOCZNIOWIEC" we Wrocławiu, ul. Kręta 22 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany okien na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a m wielorodzinnym przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i ul. Poznańskiej 37, 35, 33, 31 we. Wrocławiu od strony elewacji frontowych.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji tel. 71 329-18-12, 71 329-12-13 w godzinach od 7.30 do 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 14.07.2016 do godz. 16.30.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

23.06.2016