Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracował projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku.

Kodeks ma na celu wsparcie spółdzielni mieszkaniowych we właściwym stosowaniu RODO, ograniczenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, zwiększenie zaufania osób fizycznych do spółdzielni mieszkaniowych. Kodeks postępowania przed przekazaniem do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu podlega konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami.

Zgodnie z zaleceniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP poddajemy projekt szerokim konsultacjom w naszej spółdzielni mieszkaniowej. Publikujemy treść projektu na stronie internetowej JSM. Osoby mieszkające w zasobach JSM mogą zgłaszać uwagi do projektu Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w terminie do końca grudnia 2018 roku na adres e-mail: kodeks@jsmjg.pl

 

05.12.2018 « powrót