Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Materiały poremontowe

SM Stoczniowiec przypomina, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego, właściciel wykonujący remont mieszkania zobowiązany jest do usunięcia gruzu i innych materiałów powstałych przy remoncie na własny koszt i we własnym zakresie oraz do pozostawienia po sobie (codziennie!) porządku na klatce schodowej, w windzie i przed budynkiem.

O pracach remontowych o dużym stopniu hałasu powinni być poinformowani sąsiedzi zamieszkujący pod tym adresem w ramach współpracy dobrosąsiedzkiej.

 

05.12.2018 « powrót