Spółdzielnia mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu
Projekty unijne

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec" we Wrocławiu OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/II/2018 -DI na:

Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Wełnianej 70.

Wszelkich informacji udziela dział inwestycji, tel. 71 329 18 12, 71 329 12 13

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 25.04.2018 do godz. 12.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert , jak również do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 


 


Siedziba Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec"
ul. Kręta 22
50-233 Wrocław

Dane kontaktowe:

tel.: (071) 329 12 13
e-mail: spoldzielnia@stoczniowiec.pl